برص یا لکه های سفید صورت یا بدن

برص چیست؟

برص یکی از بیماری های مزاحم و ناراحت کننده ای است که هنوز علت اصلی آن مشخص نشده است و دانشمندان نظرات مختلفی درباره پیدایش آن قائلند. قهره و ترس و هیجان و ناراحتی های روحی در پیدایش آن بی تاثیر نیست. معلوم نیست به چه علت رنگ دانه های زیر پوست از بین رفته اند و در نتیجه پوست سفید رنگ می شود. در هر صورت برص هایی که در فشار بین دو انگشت سرخ رنگ می شوند و خون در آن ها جمع می شود علاج پذیر ترند تا آن هایی که در فشار همچنان سفید باقی می مانند. این بیماری اگر در بدن و در جاهای پوشیده باشد بهتر است تا در صورت و جاهای برهنه بدن باشد.

برص

درمان برص

درمان این بیماری طولانی است و مبتلایان بایستس با صبر و مقاومت و با حوصله کامل تحت درمان قرار بگیرند تا پس از ماه ها و یا حتی سال ها درمان شوند.

ده گرم بادیان، ده گرم زنیان و بیست گرم تخم کرفس را نیم کوب کرده و هر روز پنج گرم را جوشانده و میل کنید. این دستور را باید یک ماه صبح ها ناشتا به کار ببرید. این دستورات را هر چند روز یک بار قطع کنید و به جای آن اطریفل کبیر روزی سه قاشق چای خوری مصرف کنید و از لبنیات و بغولات سرد،ماهی و آب زیاد و غذاهای شب مانده و مولد بلغم و خسته شدن زیاد بپرهیزید و بیش تر از غذا های گرم و خشک استفاده کنید. پس از پاک سازی بدن از داروهای موضعی و مالیدنی استفاده کنید. داروهایی که جاذب خون به محل بیماری هستند موثر ترند که بیش تر به صورت موضعی بکار می روند مثل زفت، خردل، خربق سفید، خربق سیاه، مویزج، کندش، آهک، زرنیخ سرخ و زرد، اشق، بورق پیاز عنصر شیطرنج، سیاه دانه، گوگرد و پوست ریشه کبر. از این دارو ها یک یا چند عدد از آن ها را نرم کوبیده و روزی سه مرتبه با روغن کتان روی پوست بمالید، پس از مالیدن محل را اگر در مقابل آفتاب قرار دهید تا خیلی سرخ شود بهتر است. بعدا محل بیماری را با سرکه شست و شو دهید.

در بعضی از مواقع در تعقیب سوختگی ها، زخم ها و جراحات رنگ دانه پوست آن قسمت از بین رفته شکل برص را به خود می گیرد، برای از بین بردن این گونه رنگ پریدگی ها می توان رناس، شیطرج، آب مرزنجوش و آب کاکنج را به کار برد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *