آرامش ، بی تفاوتی ،خنده درمانی ،حس شوخ طبعی ،طنز ومزاح
  • لطفا این قانون راجدی بگیرید

    مادرزندگی ماشینی وپرغوغای کنونی پیوسته در حال جوش وخروش وغلیان وهیجان هستیم .به همین دلیل نیاز داریم که گ ...

    مادرزندگی ماشینی وپرغوغای کنونی پیوسته در حال جوش وخروش وغلیان وهیجان هستیم .به همین دلیل نیاز داریم که گاه احساسات تند را از شتاب بیندازیم وتسکین دهیم .ازسوی دیگر اغلب کارهارا از آن چه هست جدی تر می ...

    ادامه مطلب