آروماتراپی چیست؟
  • رایحه درمانی شادتان می کند

    رایحه درمانی یا آرماتوراپی روش مناسبی برای حذف استرس ها وتنش ها وفشارومشغولی های ذهنی روز مره می باشد.آرو ...

    رایحه درمانی یا آرماتوراپی روش مناسبی برای حذف استرس ها وتنش ها وفشارومشغولی های ذهنی روز مره می باشد.آروما به معنی رایحه است و تراپی به معنی درمان. پس آروماتراپی همان رایحه درمانی است،همان طور که می ...

    ادامه مطلب