آستیگماتیسم چگونه بوجود می آید؟
  • از آستیگماتیسم چه می دانید؟

    اگر انحنای لایه خارجی و شفاف جلوی چشم، یعنی انحنای قرنیه یا عدسی چشم در دو طرف آن با هم متفاوت باشد سبب م ...

    اگر انحنای لایه خارجی و شفاف جلوی چشم، یعنی انحنای قرنیه یا عدسی چشم در دو طرف آن با هم متفاوت باشد سبب می شود  سطح قرنیه یا عدسی در بعضی نواحی مسطح تر یا منحنی تر از نواحی دیگرباشد  که تاری دید ایجاد ...

    ادامه مطلب