برچسب: آیا تغذیه هر گروه خونی متفاوت است؟

0

غذاهای مناسب گروه خونی شما چیست؟

انتخاب غذای مناسب بر اساس گروه های خونی گروه خونی A بهترین گوشت برای این افراد ماهی است.  آنها می‌توانند سبزیجات و میوه‌ها را هم به راحتی مصرف کنند. ولی  مصرف بادمجان و قارچ...