ابروهایمان راچگونه برداریم ؟
  • روش های صحیح اصلاح ابرو

    به قول آرایشگران ابرو قاب صورت است و در ظاهر افراد وزیبایی صورت شما  تأثیر بسزایی دارد.هرگونه دستکاری ناب ...

    به قول آرایشگران ابرو قاب صورت است و در ظاهر افراد وزیبایی صورت شما  تأثیر بسزایی دارد.هرگونه دستکاری نابجا سبب خراب شدن شکل و ظاهر ابرو می‌شود. در این جا اشتباهاتی که در اصلاح ابرو ممکن است انجام شود ...

    ادامه مطلب