از بیش فعالی کودکان چه می دانید؟
  • با کودکان بیش فعال آشنا شوید

    تحرک و جنب و جوش بالا در کودک  همیشه به معنای بیش فعالی تلقی نمی شود بلکه تحرک بیش از اندازه با همراهی با ...

    تحرک و جنب و جوش بالا در کودک  همیشه به معنای بیش فعالی تلقی نمی شود بلکه تحرک بیش از اندازه با همراهی با علایمی نظیر  علایم زیر سبب اطلاق واژه بیش فعال به کودک می شود بیش فعالی در پسران نسبت به دخترا ...

    ادامه مطلب