اسکیزوفرنی ،روانشناختی ، افکار واحساسات
  • اسکیزوفرنی وعلایم بالینی

    امروز مطلبی درمورد یکی از بیماریهای روانی که شاید نامش بیشتر به گوشتان رسیده اما در مورد آن اطلاع دقیقی ن ...

    امروز مطلبی درمورد یکی از بیماریهای روانی که شاید نامش بیشتر به گوشتان رسیده اما در مورد آن اطلاع دقیقی نداشته باشید براتون میزارم . ?اسکیزوفرنی چیست؟ این بیماری افکار و احساسات و رفتار شخص را تحت تاث ...

    ادامه مطلب