برچسب: بوی وانیل و شادی

۰

با رایحه درمانی روان سالمی داشته باشید

تاثیر رایحه درمانی بر روح و روان انسان 1- استشمام بوی علف تازه و تقویت حافظه اسشتشمام بوی علف تازه سبب  آزاد شدن ترکیبات خاصی در مغز می شود و بدین وسیله می تواند باعث تقویت حافظه و پیشگیری...