خوردن سبزیجات سبزرنگ و نارنجی رنگ جهت محافظت از پوست در فصل گرما