برچسب: دلایل انجام سزارین چیست ؟

جراحی سزارین 0

سزارین چگونه انجام می شود ؟

سزارین روشی است که در آن در جدار شکم فرد باردار برش زده می‌ شود. این برش به پوست شکم محدود نبوده (7 لایه )و لازم است چند لایه دیگر شکافته شود تا جراح...