برچسب: دلیل افزایش فشار خون

۰

فشار خون نرمال چقدر است؟

  فشارخون به فشار و نیروی واردشده بر دیواره سرخرگ ها گفته می شود.نام دیگر آن که گاها از آن استفاده می شود پرفشاری خون است.فشارخون فشاری است که در اثر منقبض شدن عضله قلب...