برچسب: راه های افزایش اعتماد به نفس در کودکان

۰

راه های تقویت اعتماد به نفس در کودک

1-اگر کودک کار درستی را انجام می دهد با تحسین کردن او ،نقاط قوتش را افزایش دهید. 2-از کودکتان بخواهید در امور ساده به شما کمک کند و بابت کمک های او از او تقدیر کنید. 3-پشتیبان...