برچسب: رایحه درمانی وآرامش ذهنی

۰

رایحه درمانی شادتان می کند

رایحه درمانی یا آرماتوراپی روش مناسبی برای حذف استرس ها وتنش ها وفشارومشغولی های ذهنی روز مره می باشد.آروما به معنی رایحه است و تراپی به معنی درمان. پس آروماتراپی همان رایحه درمانی است،همان...