رعایت چه نکاتی در پیشگیری از بروز کهیر موثر است؟
  • بیماری  پوستی  کهیر را بشناسید

    آیا برایتان پیش آمده است که کهیر بزنید ؟ممکن است از شوینده و یا مواد غذایی استفاده کنید که در بدن شما سبب ...

    آیا برایتان پیش آمده است که کهیر بزنید ؟ممکن است از شوینده و یا مواد غذایی استفاده کنید که در بدن شما سبب بروز حساسیت پوستی شود و این حساسیت خود را به شکل  دانه‌های کوچک صورتی‌ رنگ و یا  به صورت تاول  ...

    ادامه مطلب