روان ،کودکان ، آرامش ، دوست داشتن ،عشق ورزیدن ،پرشورتر
  • حقیقت های زندگی در قاب یک ماه

    بخشی از اندرزها و نکات مهم در زندگی 1-زندگی درختی است تناور با چتری افشان که برگ هایش به آفتاب عشق جویبار ...

    بخشی از اندرزها و نکات مهم در زندگی 1-زندگی درختی است تناور با چتری افشان که برگ هایش به آفتاب عشق جویبار همدردی وهوای صداقت نیاز دارد. 2-کسانی در کارها موفق شده اند که کمتر تعریف شنیده اند. 3-همیشه ه ...

    ادامه مطلب