برچسب: رژیم تعیین جنسیت

0

نقش تغذیه مادر در تعیین جنسیت جنین

امروزه تحقیقات نشان داده اند که تغذیه مادر قبل از دوران بارداری  می تواند در داشتن فرزندی با جنسیت دلخواه نقش داشته باشد  .تعادل یون های منیزیم، سدیم، پتاسیم و کلسیم در بدن مادر می تواند در...