برچسب: ریزش موی سکه ای چیست؟

ریزش موی سکه ای از علل پیدایش تا درمان آن ۰

در مورد ریزش موی سکه ای چه می دانید؟

ریزش موی سکه ای چیست؟ بهتر است بدانید دراین نوع ریزش مو یک یاچندلکه طاسی به شکل دایره یاسکه وگاهی بیضی شکل بطورناگهانی وبی خبردرسرایجادمی شود. یعنی بیمارمتوجه ریزش مودرحمام یاموقع شانه کردن نشده...