برچسب: زایمان

دوران نقاهت پس از زایمان ۰

دوران نقاهت پس از زایمان

معمولا شش هفته پس از زایمان دوره ای است که طی آن تغییرات ناشی از بارداری  در اعضای مختلف بدن به تدریج به حالت قبل از بارداری بر می گردد. ممکن است این برگشت...