زورگویی ،الگوی رفتاری ،نشانه ها،باور اساسی ،افراد قابل اعتماد
  • زورگویی (Bullying)چیست؟

    زورگویی یکی از پنهان ترین ومخرب ترین مشکلات در مدارس است که ممکن است در هر مدرسه ای وجود داشته باشد وربطی ...

    زورگویی یکی از پنهان ترین ومخرب ترین مشکلات در مدارس است که ممکن است در هر مدرسه ای وجود داشته باشد وربطی به نوع مدرسه یا سن دانش آموزان آن ندارد .معلمان هوشیار در مدارسی که تدابیر قاطعانه برای مقابله ...

    ادامه مطلب