برچسب: سردمزاجی زنان چگونه درمان می شود؟

۰

علت سرد مزاجی در خانم ها چیست؟

سردمزاجی چیست؟ به هرگونه عدم تمایل در برقراری ارتباط جنسی با همسر و ضعف در برآوردن نیازهای جنسی خودو همسر سردمزاجی می گویند . این مشکل در بسیاری از خانم ها  شایع بوده و سبب بروز مشکلاتی...