سلامتی مفاصل با رعایت دستورات زیر
  • در حفظ لولای بدن کوشا باشید

    محل اتصال دو استخوان مفصل نامیده می شود وبا ساختار خاص خود انکان خم وراست کردن زانوها را فراهم می کند.باف ...

    محل اتصال دو استخوان مفصل نامیده می شود وبا ساختار خاص خود انکان خم وراست کردن زانوها را فراهم می کند.بافت نرم مفاصل وغضروف ومایع مخصوص سینویوم لایه ای تشکیل می دهند که از ساییده شدن سر استخوان ها جلو ...

    ادامه مطلب