برچسب: سلولیت چیست؟

راه های کاهش سلولیت ۰

روش های کاهش سلولیت

تجمع چربی در بافت های بدن سبب بروز چاقی موضعی و سلولیت می شود .این مشکل سبب برآمده شدن پوست به علت نفوذ چربی به بافت ها می شود وپوست را به شکل ناهموار...