سیرابی چیست؟
  • سیرابی چه خواصی دارد؟

    سیرابی چیست؟ سیرابی یکی از قسمت‌ های معده نشخوارکنندگان  مانند گاو یا گوسفند است.  معده این جانوران شامل ...

    سیرابی چیست؟ سیرابی یکی از قسمت‌ های معده نشخوارکنندگان  مانند گاو یا گوسفند است.  معده این جانوران شامل چهار قسمت سیرابی،‌ شیردان، هزارلا و نگاری بوده که خوردن سیرابی برای سلامتی بدن توصیه می‌شود. پر ...

    ادامه مطلب