برچسب: شادی ، کودک ،شاد بودن کودک ،داشتن کودک شاد ،افکارمثبت

0

چگونه فرزندمان را شاد کنیم ؟

برای اینکه که کودک شادی داشته باشیم باید مدام اورا تشویق کنیم این اولین راز پرورش کودکی شاد است با تمجید کردن از او در شادمانی کودکتان سهم بسزایی داشته باشید.وقتی کودکمان بزرگتر می...