شناسایی کودکان خلاق
  • آیا کودک شما خلاق است؟

    خلاقیت چیست؟ خلاقیت، فرایندی ذهنی است که  قدرت ابتکار، انعطاف پذیری شخص را مشخص و نمایان می کند و معمولا ...

    خلاقیت چیست؟ خلاقیت، فرایندی ذهنی است که  قدرت ابتکار، انعطاف پذیری شخص را مشخص و نمایان می کند و معمولا به انجام ایده و یا عملی خوب و مثبت منتهی می شود .اگر کودک شما دارای  ویژگی های ذکر شده در ذیل ا ...

    ادامه مطلب