برچسب: شناسایی کودکان خلاق

۰

آیا کودک شما خلاق است؟

خلاقیت چیست؟ خلاقیت، فرایندی ذهنی است که  قدرت ابتکار، انعطاف پذیری شخص را مشخص و نمایان می کند و معمولا به انجام ایده و یا عملی خوب و مثبت منتهی می شود .اگر کودک شما دارای...