شیزو فرنی
  • از شیزوفرنی چه می دانید؟

     شیزوفرنی چیست؟ شیزوفرنی  یک نوع اختلا روانی است که در مردان، بیشتر در سنین 10 تا 20 سالگی رخ می دهد. در ...

     شیزوفرنی چیست؟ شیزوفرنی  یک نوع اختلا روانی است که در مردان، بیشتر در سنین 10 تا 20 سالگی رخ می دهد. در زنان، شروع شیزوفرنی در سنین 20 ، یا اوایل 30 سالگی است. عامل ژنتیکی در شیزوفرنی نقش دارد. ساختا ...

    ادامه مطلب