برچسب: عدم مصرف داروها با معده خالی

۰

مصرف این مواد با معده خالی مضر است

1- قهوه آغاز روز با نوشیدن یک فنجان قهوه تازه دم شده می‌ تواند بیش از آن که مفید باشد، مضر باشد. نوشیدن قهوه با شکم خالی موجب افزایش اسیدیته معده می‌شود که در...