علت سرد مزاجی خانم ها چیست؟
  • علت سرد مزاجی در خانم ها چیست؟

    سردمزاجی چیست؟ به هرگونه عدم تمایل در برقراری ارتباط جنسی با همسر و ضعف در برآوردن نیازهای جنسی خودو همسر ...

    سردمزاجی چیست؟ به هرگونه عدم تمایل در برقراری ارتباط جنسی با همسر و ضعف در برآوردن نیازهای جنسی خودو همسر سردمزاجی می گویند . این مشکل در بسیاری از خانم ها  شایع بوده و سبب بروز مشکلاتی در زندگی مشترک ...

    ادامه مطلب