عمل سزارین چگونه انجام می شود؟
  • سزارین چگونه انجام می شود ؟

    سزارین روشی است که در آن در جدار شکم فرد باردار برش زده می‌ شود. این برش به پوست شکم محدود نبوده (7 لایه ...

    سزارین روشی است که در آن در جدار شکم فرد باردار برش زده می‌ شود. این برش به پوست شکم محدود نبوده (7 لایه )و لازم است چند لایه دیگر شکافته شود تا جراح بتواند به جنین داخل رحم دسترسی پیدا کند. عمل سزاری ...

    ادامه مطلب