برچسب: فحاشی چیست؟

0

علت فحش دادن در کودکان چیست؟

نگرانی والدین از فحاشی کودکانشان فحاشی و استفاده از کلمات رکیک در کودکان  معمولاً والدین را در مورد نحوه صحبت کردن و  اعمال خود به فکر فرو برده و نگران می‌کند. در چنین زمانی آنچه بلافاصله...