برچسب: قصه گویی چه فوائدی برای کودکان دارد؟

0

گفتن قصه برای کودکان چه فوائدی دارد؟

قصه گفتن برای کودکان می تواند در کاهش  مشکلات یادگیری، اختلالات رفتاری، کاهش افسردگی و پیشرفت رشد اخلاقی و موفقیت کودک تاثیر بسزایی داشته باشد.شخص قصه گو  با استفاده از حرکات بدن، تغییر لحن صدا، قصه های عکس...