برچسب: مادران باردار حرکت جنینتان را جدی بگیرید

0

ایا جنینتان تکان می خورد؟

حرکت جنین برای اولین بار در شکم مادر لذت بخش ترین حس دنیاست . امیدوارم این حس خوب را تمام زنان بتوانند تجربه نمایند .جنین شما با تکان هایش برایتان اظهار وجود میکند. تمام...