مادران باردار حرکت جنینتان را جدی بگیرید
  • ایا جنینتان تکان می خورد؟

    حرکت جنین برای اولین بار در شکم مادر لذت بخش ترین حس دنیاست . امیدوارم این حس خوب را تمام زنان بتوانند تج ...

    حرکت جنین برای اولین بار در شکم مادر لذت بخش ترین حس دنیاست . امیدوارم این حس خوب را تمام زنان بتوانند تجربه نمایند .جنین شما با تکان هایش برایتان اظهار وجود میکند. تمام مادران از اولین حرکت جنینشان د ...

    ادامه مطلب