نشاط ،صبحی بانشاط ،خواب مناسب ،جویدن ،خوردن شکلات ،صبحانه حاوی پروتئین
  • داشتن صبحی پرازنشاط حق شماست

    چگونه صبح ها پر انرژی باشیم هیجان زدگی یا کسالت وخستگی ،اشتهای کاذب را به شدت تحریک میکنند وناخودآگاه انس ...

    چگونه صبح ها پر انرژی باشیم هیجان زدگی یا کسالت وخستگی ،اشتهای کاذب را به شدت تحریک میکنند وناخودآگاه انسان رابه سمت مصرف تنقلات بی خاصیت وپرکالری سوق می دهد .روشهای زیر به شما کمک می کند ضمن اینکه رو ...

    ادامه مطلب