نشاط ،صبحی بانشاط ،خواب مناسب ،جویدن ،خوردن شکلات ،صبحانه حاوی پروتئین