نقش ویتامین آ در برنامه غذایی و پیشگیری از چین وچروک