نوشیدن قهوه و اب سیب در بهبود حافظه و جلوگیری از آلزایمر مفید است