امروز:02/10/2022

هشدارهایی برای سلامتی ،نفخ شکم طولانی مدت وارتباط آن با سرطان ،دردهای طولانی ومستمر ،خستگی مداوم