همسران موفق
  • رازهای زندگی  همسران موفق

    1-براي آشتي پيش قدم می شوند اگر يکي از شما دو نفر بلافاصله بعد از جروبحث براي آشتي قدم برمي داريد و اخم ک ...

    1-براي آشتي پيش قدم می شوند اگر يکي از شما دو نفر بلافاصله بعد از جروبحث براي آشتي قدم برمي داريد و اخم کردن را کنار مي گذاريد پس ازدواج محکمتري نسبت به ديگر زوج هايي داريد که هيچکدام حاضر نيستند براي ...

    ادامه مطلب