وجود جوش در اطراف و بین چشم ها و ابروها و مشکلات کبدی