وزن زیاد سبب درد مفاصل
  • چگونه درد مفاصل را درمان کنیم؟

    علت درد در مفاصل چیست؟ بیماری های بسیاری نظیر استئوآرتریت، آرتریت روماتوئید، بورسیت و نقرس موجب درد در مف ...

    علت درد در مفاصل چیست؟ بیماری های بسیاری نظیر استئوآرتریت، آرتریت روماتوئید، بورسیت و نقرس موجب درد در مفاصل می شوند. صدماتی مانند رگ به رگ شدن و بالا و پایین رفتن زیاد از پله ها هم می توانند این درده ...

    ادامه مطلب