ویتامین ها و مواد معدنی مورد نیاز برای جلوگیری از ریزش مو