ویتامین ها و مواد معدنی مورد نیاز جهت داشتن موهایی زیبا