پوست خشک ،برطرف کردن خشکی پوست ،رژیم سالم ،امگا 3 ،امگا 6
  • پوست سالم با رژیم سالم

    پوست های خشک نیازمند لوسیون ومرطوب کننده های مناسبی هستند.داشتن رژیم غذایی مناسب با خشکی وپوسته شدن پوست ...

    پوست های خشک نیازمند لوسیون ومرطوب کننده های مناسبی هستند.داشتن رژیم غذایی مناسب با خشکی وپوسته شدن پوست مقابله می کند. رژیم غذایی برای پوست دونوع اسید چربی که دراین رژیم ویژه باید وجود داشته باشد امگ ...

    ادامه مطلب