پیر پوستی ، لکه های پوستی ،تنفس پوست ،جوشهای پوستی ،
  • چرا پوست ما پیر می شود؟

    دلایل پیری زودرس پوست چیست؟ 1-استفاده زیاد از سونا سونا با حرارت وگرمایی که دارد پوست راشل می کند پس استف ...

    دلایل پیری زودرس پوست چیست؟ 1-استفاده زیاد از سونا سونا با حرارت وگرمایی که دارد پوست راشل می کند پس استفاده از سونا را به حداقل برسانید. 2-رانندگی: هنگام رانندگی یا نشستن درخودرو قسمتهایی از پوست که ...

    ادامه مطلب