چه زمانی ابرویمان را رنگ کنیم؟
  • همه چیز در مورد رنگ کردن ابروها

    رنگ کردن ابرو و ریزش آن آری یا خیر؟ رنگ کردن ابروها می‌تواند باعث خشکی و شکنندگی موهای ابرو شود اما این ک ...

    رنگ کردن ابرو و ریزش آن آری یا خیر؟ رنگ کردن ابروها می‌تواند باعث خشکی و شکنندگی موهای ابرو شود اما این کار به هیچ عنوان باعث از بین رفتن ریشه ابروها نمی‌شود ضمن اینکه وقتی خانم‌ها ابروهای خود را روشن ...

    ادامه مطلب