چگونه کودکمان را تنبیه کنیم
  • چه زمانی با کودکمان قهر کنیم؟

    اگر کودک شما کار اشتباهی انجام داده است به جای تنبیه بدنی و یا فریاد کشیدن بر سرش چند ساعتی سکوت کنید الب ...

    اگر کودک شما کار اشتباهی انجام داده است به جای تنبیه بدنی و یا فریاد کشیدن بر سرش چند ساعتی سکوت کنید البته انجام این عمل کمی دشوار است اما با تمرین زیاد می توانید موفق شوید  و برای مدتی کوتاه با او ق ...

    ادامه مطلب