برچسب: ژنیکوماستی چیست؟

0

ژنیکوماستی چیست؟

ژنیکوماستی چیست؟ رشد غیر طبیعی غدد پستان در آقایان به دلایل متابولیکی که باعث تغییر شکل سینه به حالت زنانه شده و ممکن است همراه با درد و حساسیت باشد ژنیکوماستی ( Gynecomastia )...