کاهش وزن تدریجی داشته باشید
  • چگونه صورتمان را چاق کنیم؟

    روشهایی برای گونه گذاری در منزل 1-باد کردن لپ ها نفس عمیقی بکشید و لب‌ها را محکم روی هم بگذارید تا هوا از ...

    روشهایی برای گونه گذاری در منزل 1-باد کردن لپ ها نفس عمیقی بکشید و لب‌ها را محکم روی هم بگذارید تا هوا از دهان خارج نشود. هوا را به داخل یکی از لُپ‌ها سپس به درون لوپ دیگر بفرستید. تا حد امکان لُپ‌ها ...

    ادامه مطلب