برچسب: کلسترول ،کاهش کلسترول ،مرکبات ،سیرکاهنده کلسترول

0

آیا کلسترول دارید ؟

اگر کلسترول دارید وچربی خونتان بالا رفته ودرصدد پایین آوردن آن هستید تا ازسکته های قلبی یا مغزی جلوگیری کنید این مطلب می تواند راهگشای شما باشد که علاوه براینکه طبق توصیه پزشکتان ازداروهای...