برچسب: کیست تخمدان را چگونه می توان تشخیص داد؟

0

نشانه های ابتلا به کیست تخمدان

تخمدان‌ ها دو عضو بسیار کوچکی هستند که در دو سمت رحم قرار دارند. وظیفه تخمدان ها ترشح هورمون هایی، ازجمله استروژن است که سبب قاعدگی می‌شود. هرماه تخمدان‌ ها تخمی کوچک آزاد می‌کنند چرخه‌ی آزادسازی...